รับ-ส่งสัตว์เลี้ยง

บริการ รับ-ส่ง สัตว์เลี้ยง

ทุกที่ ทั่วไทย ราคากันเอง  เรียกได้ 24 ชม


เงื่อนไขการให้บริการ

1.  รับขนส่งเฉพาะสัตว์ที่มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่มีอันตราย  โดยท่านต้องจัดสัตว์ของท่านไว้ในกรง  
     หรือ  อุปกรณ์ที่เหมาะสม

2.  อุปกรณ์ที่บรรจุสัตว์  ต้องมีขนาดเหมาะสมสามารถให้สัตว์ยืนหรือนอนได้  ต้องป้องกันการหลบหนี
     และป้องกันการขีดข่วนได้

3.  ต้องมี  "ใบสำแดงสัตว์มีชีวิต"  และ  "ใบอนุญาตอื่นๆ สำหรับสัตว์บางประเภท"  ตามที่ระบุไว้ใน
     ระเบียบว่าด้วยการขนส่ง

4.  ขอยกเว้น  สัตว์ผิดกฎหมายทุกชนิด

5.  ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบ  และชดเชยค่าเสียหาย  ต่อเมื่อความผิดพลาดนั้นเกิดจากทางเรา


สอบถามราคา
กรุณาติดต่อ

ป๊อป  :  099-128-5566
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น